ยี่ห้อ
 
 
 
ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 
สกุลเงิน
 

สินค้าขายดี
 
 
 

ข้อตกลง & เงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

การยอมรับข้อกำหนด
ในการใช้บริการในทุกระบบและทุกหน้าใน ThailandCarving ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์" เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดนี้ และผู้ที่เข้าถึงเว็บไซต์ ThailandCarving รวมถึงใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" และท่านต้องอ่านและทำความเข้าใจอย่างละเอียด ก่อนเริ่มการใช้งาน การที่ท่านใช้บริการในเว็บไซต์ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้อที่กำหนดนี้ หากท่านไม่ยอมรับในข้อกำหนดโปรดงดการใช้งานบริการต่างๆ ที่เกิดจากเว็บไซต์รวมถึงการเข้าถึงเว็บไซต์นี้

การให้บริการของเว็บไซต์

1. เว็บไซต์ให้บริการฟรีในการฝากข้อมูลสำหรับผู้ลงประกาศและเป็นเพียงสื่อกลางสำหรับผู้สนใจข้อมูลสินค้าที่ถูกลงประกาศ และผู้ที่ลงข้อมูลสินค้า ซึ่งการติดต่อซื้อขายสินค้าจะเป็นการติดต่อโดยตรงระหว่างผู้สนใจสินค้าและผู้ลงประกาศและการซื้อขาย ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์ ทั้งนี้ถ้ามีปัญหาที่เกิดขึ้นจากซื้อขาย เช่น สินค้าไม่ได้คุณภาพ ถูกฉ้อโกง จะมาเรียกความเสียหายกับเว็บไซต์ไม่ได้

2. ระบบการโทรลงทะเบียนประกาศเป็นเพียงการเลื่อนอันดับการแสดงประกาศและจะถูกเลื่อนอันดับออกไปเมื่อมีผู้ลงทะเบียนถัดไป ซึ่งพื้นที่ในการฝากข้อมูลยังคงอยู่บนพื้นฐานของการให้บริการฟรี ดังนั้นการลงทะเบียนประกาศจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการ รับประกันความคงอยู่ของข้อมูลผู้ประกาศว่าจะอยู่นานเพียงใดค่าใช้จ่ายในการโทรเป็นค่าใช้จ่ายในการ ทำงานของระบบตอบรับอัตโนมัติซึ่งจะคิดค่าบริการทันทีที่ท่านยอมรับในการเข้าสู่ระบบและเนื่อง จากระบบการสื่อสารหรือการทำงานบนคอมพิวเตอร์มีความซับซ้อนและ ข้องเกี่ยวกับหลายปัจจัยที่อาจทำให้มีเกิดข้อผิดพลาดได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการในการใช้ระบบ เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายต่อกรณีใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบลงทะเบียนนี้และผู้ใช้บริการระบบลงทะเบียนยินยอมให้สิทธิที่จะให้เว็บไซต ์ช่วยเหลือตามแต่เว็บไซต์จะเห็นสมควร

3. การพัฒนาเว็บไซต์นี้มีการออกแบบและคิดค้นแนวคิดใหม่เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์นี้ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เว็บไซต์จึงต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้บริการยินยอมให้เว็บไซต์นี้เปลี่ยนแปลงใดๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้งานระบบไม่ได้หรือเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะระบบทำงานและผู้ใช้บริการได้ยอมรับในปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยจะไม่เอามากล่าวอ้างว่าเป็นสาเหตุของความเสียหายของผู้ใช้บริการ

4. ในการที่เข้ามาใช้บริการต่างๆ ของเว็บไซต์ คุณยอมรับว่าเว็บนี้รวมถึงบริการต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้เว็บไซต์นี้อาจหยุดให้บริการ (ชั่วคราวหรือถาวร) แก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นๆ ภายใต้การตัดสินใจของเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการสามารถหยุดการใช้บริการต่างๆ ของเว็บไซต์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เว็บไซต์ทราบอย่างชัดเจนเช่นกัน

5. การลงประกาศในเว็บไซต์เป็นการทำงานผ่านระบบอัตโนมัติโดยบุคคลภายนอกซึ่งไม่สามารถควบคุมให้ลงข้อมูลที่เป็นจริงได้ทั้งหมด การนำข้อมูลภายในเว็บไซต์ไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจเพื่อทำการใดๆ ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเป็นวิจารณญาณนของผู้ใช้เอง และเข้าใจว่าเว็บไซต์สงวนสิทธิในการไม่รับผิดชอบกับการตัดสินใจกระทำการใดๆ ของผู้ใช้บริการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ใช้บริการ

6. เนื่องจากการลงข้อมูลต่างๆ ภายเว็บไซต์เป็นระบบอัตโนมัติ เว็บไซต์ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงประกาศได้ดังนั้นหากพบข้อมูลใดที่ไม่เหมาะสมโปรดแจ้งผู้ดูแลเพื่อลบประกาศนั้น

7. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการฝากข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์เป็นความยินยอมของผู้ใช้บริการที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่างๆ และทราบว่าการฝากข้อมูลบนเว็บไซต์มีความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูลและอาจทำให้เกิดความเสียหายกับผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการจะไม่เอามาเป็นข้ออ้างในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับทางเว็บไซต์

8. เว็บไซต์ได้มีการติดตั้งโฆษณาที่ส่งอัตโนมัติมาจาก Adsense ซึ่งเป็นบริการของGoogle ที่มีใช้คุกกี้ DoubleClick DART ในโฆษณาที่แสดงผลบนเว็บไซต์ของพันธมิตร เมื่อผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของพันธมิตร และดูหรือคลิกที่โฆษณา คุกกี้อาจได้รับการบันทึกไว้ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ปลายทางนั้น ข้อมูลที่รวบรวมได้จากคุกกี้เหล่านี้จะถูกนำไปใช้เพื่อช่วย ในการปรับปรุงการแสดงผลและจัดการโฆษณาบนเว็บไซต์ของผู้เผยแพร่โฆษณา และในเว็บต่างๆ

9. เว็บไซต์ได้พยายามคัดกรองเนื้อหาที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการแต่ก็มีความเสี่ยงจากภัยไวรัสคอมพิวเตอร์ แฮคเกอร์ หรือภัยอินเตอร์เน็ตอื่นๆ ที่ไม่อาจคาดเดาในอนาคต ผู้ใช้บริการต้องทราบว่าการใช้บริการหรือเข้าถึงข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์นี้มีความเสี่ยง และเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

10. เว็บไซต์นี้เป็นเพียงบริการในการฝากข้อมูลซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อที่ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้เพื่อติดต่อหากัน และการซื้อขายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ต้องมีการรายงานหรือมีการติดต่อมาที่เว็บไซต์ ดังนั้นการซื้อขายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่มีความข้องเกี่ยวกับเว็บไซต์และเว็บไซต์สงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อผลของการกระทำใดๆ จากการใช้บริการรวมถึงใช้เนื้อหาของเว็บไซต์ในทุกกรณี

11. เว็บไซต์ห้ามลงข้อมูลที่สินค้าที่ผิดกฏหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสินค้าละเมิดสิทธิ สินค้าผิดลิขสิทธิ์ สินค้าด้อยคุณภาพ สินค้าที่ไม่ปลอดภัย สินค้าที่ผิดศิลธรรม สินค้าที่ห้ามจำหน่ายตามกฏหมาย ข้อมูลเหล่านี้ไม่ว่าจำทำให้มีการซื้อขายเกิดขึ้น (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ไม่ได้เป็นผลประโยชน์กับทางเว็บไชต์นอกจากนี้ยังทำให้เว็บไชต์เสียหายในเรื่องภาพลักษณ์ ชื่อเสียงเว็บไชต์ ผู้ที่ละเมิดเงื่อนไขต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว

12. การลงข้อมูลใดๆ ภายในเว็บไซต์เป็นบริการฟรี ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้ลงข้อมูลและเว็บไซต์ห้ามลงข้อมูลต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้อื่น ข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ของมูลที่ผิดศีลธรรมอันดีงาม หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณายาหรือเหล้า ข้อมูลที่ผิดลิขสิทธิ์ เว็บไซต์สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในข้อมูลและถ้าพบข้อมูลที่มีปัญหาโปรดแจ้งทางเว็บไซต์เพื่อกำจัดข้อมูล

13. ในฐานะที่ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการช่วยให้เว็บไซต์เติบโต ผู้ใช้บริการต้องยอมรับว่าผลประโยชน์ต่างๆที่ได้จากเว็บไซต์ไม่มีความมั่นคงถาวร และอาจเป็นความเสี่ยงในเรื่องความมั่นคงของธุรกิจของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่การให้บริการบนเว็บไซต์อาจหยุดบริการ (ชั่วคราวหรือถาวร) และมีข้อผิดพลาดจากการให้บริการรวมถึงกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอื่นๆ และเว็บไซต์สงวนสิทธิไม่รับประกันเรื่องความมั่นคงและไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถให้บริการต่อไปได้และความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการกระจายความเสี่ยงเองตั้งแต่เริ่มต้น

14. การใช้บริการในเว็บไซต์จะมีการแจ้งรายงานข้อมูลข่าวสารให้ผู้ใช้บริการอยู่เป็นประจำผ่านทางอีเมล์หรือมือถือผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้ยินยอมให้ทางเว็บไซต์สามารถส่งข้อมูลข่าวสารถึงท่านได้ตามข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์โดยไม่อ้างถึงสิทธิส่วนบุคคล

15. ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการลงประกาศในเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิของเจ้าของและความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการที่ลงประกาศ ที่อนุญาติให้เว็บไซต์สามารถนำมาเผยแพร่ได้

16. การลงข้อมูลเว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่งทางเว็บไซต์ซึ่งทางเว็บไซต์ไม่รับรองถึงความปลอดภัยของเว็บไซต์อื่นที่ท่านจะเชื่อมโยงเข้าไปหา การเข้าถึงเว็บไซต์อื่นที่เกิดจากการเชื่อมโยงของเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เองที่ต้องศึกษารวมถึงป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยตนเอง

17. ข้อปัญหารวมถึงข้อขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบในเว็บไซต์ ที่ยังไม่ได้ระบุขึ้นในข้อกำหนดนี้ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้เป็นสิทธิขาดของเว็บไซต์ในการใช้ดุลพินิจในการช่วยเหลือ

ข้อยกเว้นการรับประกัน
1. ผู้ใช้บริการเข้าใจอย่างชัดเจนและยอมรับว่าการใช้เว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เองและบริการในเว็บไซต์นี้มีให้ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีอยู่"

2. เนื้อหาใดๆ ที่ฝากไว้ไม่มีการรับประกันว่าเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือถูกต้องตามความจริงและไม่รับประกันว่าเนื้อหาจะคงอยู่ได้นานเพียงใดหรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เป็น

3. เว็บไซต์มิได้รับรองหรือรับประกันต่อผู้ใช้บริการว่า
- การให้บริการจะเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
- การใช้บริการจะเป็นไปกำหนดเวลา ไม่มีการขัดของ ปลอดภัย หรือไร้ซึ่งข้อผิดพลาด
- ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขจากเว็บไซต์
- ข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้
- จะเปิดบริการได้อย่างถาวรตลอดไป
- การลงทะเบียนประกาศผ่านระบบอัตโนมัติจะสำเร็จทุกครั้ง
- การใช้บริการเว็บไซต์จะไม่ทำให้ธุรกิจท่านหยุดชะงักและเกิดความเสียหายได้

4. มิได้มีการรับประกันว่าข้อมูลรวมถึงโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ จะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้และข้อมูลที่ได้จากบริการของเว็บไซต์รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมโยงไปเว็บบุคคลที่สาม เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเองและผู้ใช้ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ

5. ไม่ได้มีคำแนะนำใดๆ บนเว็บไซต์ ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะได้รับทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ที่จะก่อให้เกิดการรับประกันที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ผู้ใช้บริการเข้าใจชัดเจนและยอมรับว่า เว็บไซต์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการสำหรับ

1. ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง ทางอ้อม ที่เกิดขึ้นเองหรือเกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ หรือเป็นข้อยกเว้นซึ่งเกิดขึ้นจากผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียกำไร สูญเสียผลประโยชน์ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) การสูญเสียภาพลักษณ์ สูญเสียชื่อเสียงทางธุรกิจ การสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นๆ ที่จะนำมาใช้กับบริการของเว็บไซต์ ความเสียหายด้านจิตใจ ความเสียหายในโอกาสของธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน หรือความสูญเสียอื่นๆ ที่จับต้องไม่ได้

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากผู้ใช้บริการซึ่งรวมแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายที่เกิดจาก
- การใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจกระทำการใดๆ รวมถึงการพึ่งพาข้อข้อมูลต่างๆ ภายในเว็บไซต์ทั้งจากเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการในการลงประกาศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโฆษณาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือลิงค์ที่เชื่อมโยงไปสู่ภายนอก
- การเปลี่ยนแปลงการให้บริการหรือหยุดการใช้บริการใดๆ ที่เกิดขึ้น (ชั่วคราวหรือถาวร)
- การลบ การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบางส่วน การสูญหายของข้อมูล
- การรั่วไหลของซึ่งรวมแต่ไม่จำกัดเพียงสาเหตุที่เกิดจากการถูกโจรกรรมข้อมูล

3. ความเสียหายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุในข้อกำหนดฉบับนี้เป็นความเสี่ยงและความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเอง

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนด
เว็บไซต์สงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดใดๆ เพิ่มเติมเป็นระยะและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจะเผยแพร่ข้อกำหนดนี้ภายในเว็บไซต์ การใช้บริการใดๆ ภายในเว็บไซต์ภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อหนดทั่วไปหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่รับการปรับปรุง